Mitään estettä Logomon saneeraukselle ei enää ole.Turun valtuusto on linjauksensa ja päätöksensä antanut. Kyseessä on entinen VR:n konepaja Turussa, joka on rakennettu 1920- luvulla ja jota on laajennettu vuosien varrella useaan otteeseen. Kerrosneliöitä on 24 000.

 VR lopetti toimintansa pajassa vuonna 2002 ja Hartela Oy hankki kohteen omistukseensa viime vuonna. Idea luovan talouden keskuksesta on elänyt jo muutaman vuoden. Luovien alojen keskus toeteutetaan yhteistyössä Hartelan ja Turun kaupungin kesken. Tarkoitus on, että konepaja (LOGOMO)  tulisi olemaan valtakunnallisesti merkittävä ja vetovoimainen Turun seudun luovien alojen keskus, joka palvelisi asiakkaitaan monipuolisella ja aktiivisella tapahtumatoiminnallaan ja korkealaatuisilla tilavuokrauspalveluillaan. Sen on tarkoitus tukea luovien alojen kasvua ja luoda kulttuurista hyvinvointia toteuttamalla Hartela Oy:n ja Turun kapungin public- private - kumppanuutta tulosvastuullisesti.

Kun / jos hanke vuoden 2013 lopulla valmistuu, investoinnit ovat kustantaneet noin 50 miljoonaa. Yhtiön liiketoiminnan rahoittamiseksi Logomo Oy:n osakkeenomistajat antavat  yhtiölle lainaa siten, että Hartela Oy lainoittaa 16,775 miljoonaa ja Turun kaupunki 10,750 miljoonaa. Turun kaupungin myöntämä antolaina on vakuudeton, eikä sen takaisinmaksusta ole varmuutta lainan erääntyessä. Riskibisneksestä siis on kyse. Mutta riskejä on vain KAKSI: ne koostuvat hankkeen toteuttamiseen liittyviin (rakentamiseen) sekä varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät riskit.

Valtuusto sentään huomasi, että yleisösuhteen kannalta ratkaisevaa on paikan saavutettavuus. Kevyen liikenteen yhteys ratapihan yli keskustaan olisi elintärkeä. Ja sitä olisi kehitettävä kaiken rinnalla. Aikataulujen venyminen on työtilojen osalta mahdollista, mutta konepajasalin valmistuminen vuonna 2011 lisää houkuttelevuutta ja edesauttaa muiden tilojen vuokraamista.

Monien muiden tapaan olen kyseisen hankkeen kannattaja. Seudullisten vesi- ja jätevesihankkeiden tultua loppusuoralle ja osin valmiiksi, janoamme nyt kulttuuria.