Vapauspuolueen kaupunginvaltuutetut Turussa, Maarit Rostedt ja Olavi Mäenpää, tekivät suositusaloitteen (kieltää valtuusto ei voi) kasvot peittävien huntujen ja koululaisten huivien käytöstä. Kysymys oli kasvot peittävien huntujen osalta julkisissa tiloissa, huivien osalta lähinnä koululaisten sisätiloissa. Esimerkiksi pienten somalilasten pukeutuminen päähineisiin voimistelutunnilla on ollut ongelma, aloitteessa oltiin huolissaan päähygienista. Myös yhdenmukaisuuteen puututtiin. Suomalaisessa käytöskultuurissa ollaan sisätiloissa ilman päähinettä.

Islamilainen yhteisö näki heidän pukeutumiskulttuuriinsa puuttumisen uskonvapauskysymyksena. Näin ei tietenkänn ollut. Pikemminkin aloitteella pyrittiin siihen , että yhdenmukaistaminen pukeutumisessa - paitsi että se joissakin tapauksissa on selvästi myös hygieniakysymys - se voi olla myös sopeuttamiskysymys suomalaiseen kulttuuriin. Kotoutuminen on myös pyrkimystä "maassa maan tavalla- ajatteluun".

Pukeutumiseen puuttuminen yhteiskunnan taholta, jos se aiheuttaa ongelmia, ei ole uskontoon puuttumista. Pienten lasten pukeutumista ohjataan aina kotoa.