" Matkustajan, joka junalla  tahi höyrylaivalla saapuu Turkuun, tulee ensinnä päästä tulevaan asuntoonsa. Junain saapuessa löytyy asemahuoneella  Hotel Phoenix`in ja Rautatiehotellin edustajia, jotka saatuaan matkatavarakuitin  toimittavat tavaran ulosoton ja kuljetuksen hotelliin. Phoenix- hotellista sitä paitsi on asemalla omnibusvaunut, mutta jos mieluimmin halutaan käyttää ajurin-roskia otettakoon portailla seisovalta poliisikonstaapelilta poletti, jossa on roskain numero merkittynä.

Kulkemine asemahuoneelta junain tulon jälkeen maksaa 75 penniä. - Kantajia löytyy, jotka roskiin kantavat matkalaukut 10 pennin maksua vastaan kultakin kantamukselta. - Jos ottaa asunnon Rautatiehotellista, voi kulkea tuon lyhyen matkan sinne Rautatietorin yli jalkaisin. Poleteeratut matkatavarat saadaan ilman eri maksua  noutaa asemalta 12 tunnin kuluessa junain tulon jälkeen. Jos ne jätetään sinne pitemmäksi aikaa, maksetaan vuokraa 10 penniä kollyltä ja vuorokaudelta.

Myöskin höyrylaivain saapuessa on hotellien edustajia ja ajurinroskia saatavissa tahi saapuvat paikalle heti. Suurimmista höyrylaivoista, jotka saapuvat Ruotsista tahi muualta ulkomaalta, ei kuitenkaan matkakaluja saa viedä maihin, ennen kuin tullitarkastus on pidetty laivassa. Kantajia saadaan niiden lukuisain poikien joukosta, jotka tavallisesti ovat tarjoomassa apuaan. Estääkseen matkakalujen vaihtoa seurattakoon kantajaa roskiin asti. (Katso ajurintaksaa)"

( ote lainattu "Käsikirja matkustajille"- kirjasta vuodelta 1892, jolloin Turussa sai vielä palvelua)