Valpas kollega Lasse Virtanen AAMUSET- lehdestä sai lopultakin julkisuuteen entisen kaupunginjohtajan Armas Lahoniityn tarkkaan varjellun salaisuuden : "Lahoniitty jäi eläkkeelle vuoden 2005 lopussa, mutta hän saavutti vanhuuseläkeiän vasta joulukuussa 2008. Turun Sosiaalidemokraatit  ja Kokoomus sopivat kuitenkin salaisessa sopimuksessaan, että Lahoniitylle maksetaan kaupungin lompakosta eläkettä ikään kuin hän olisi ollut töissä vanhuuseläkeikään asti".

"Tänä vuonna Lahoniityn lisäeläkekertymä on noin 18 300 euroa. Neljässä vuodessa ylimääräistä eläkettä ehtii kertyä lähes 70 000 euroa", kirjoittaa Lasse. Tällä hetkellä lisäeläkkeen suuruu on noin 1525 euroa kuukaudessa. Sopimuksen mukaan eläkettä maksetaan vuoden 2006 alusta alkaen "sen kuukauden loppuun asti, jolloin eläkkeen saaja kuolee".

Kun vielä tietää, että "Arpun" silloista kuukausipalkaa (vuoden 2005 alussa) nostettiin 11 000 euroon, huomaa, että hänen eläkkeensä olisi joka tapauksessa ollut "riittävä". Varsinainen eläke märäytyi kuitenkin vuosien 1995 - 2004 ansioiden perusteella.

Kaupunkilehti Aamuset pyysi tietoja Lahoniityn lisäeläkkeestä elokuussa 2008, mutta kaupunki kieltäytyi niitä antamasta ja vetosi julkisuuslakiin. AAMUSET valitti ratkaisusta Turun hallinto-oikeuteen, joka päätti kesäkuussa etteivät pyydetyt tiedot ole salassa pidettäviä ja velvoitti kaupunkia kertomaan lisäeläkkeen määrästä. Asiasta on myös kanneltu Oikeusasiamiehelle, jo vuonna 2003, mutta siinä ei nähty lainvastaisuutta. Kaikki asianmukaiset tilitykset on tehty KEVALLE, jossa tunnetusti rahaa riittää.

Näin Arppu nostettiin sivuun uuden kokoomukselaisen  kaupunginjohtajan tieltä.

Nostan hattua Lasse Virtaselle ja Aamuset lehdelle. Tutkiva journalismi on hieno asia, varsinkin kun se viedään loppuun asti, oikeuskäsittelyä kaihtamatta. Tieto tuli mukavasti juuri laman keskellä, jolloin Armas  Lahoniityn kaltaisista lähimmäisistä onkin ensisijaisesti pidettävä huolta.

Aamuset- lehden muutenkin tarkka ja kriittinen poliittinen raportointi (monissa asioissa) voisi olla esimerkkinä vaikka Uudenkaupungin Sanomille, joka kuuluu samaan konserniin. Kyse on vain siitä, mitä päätoimittaja haluaa tehdä.