Turku aikoo heinäkuun alussa saada valtuustolta päätöksen, jolla aletaan periä kaikilta jätevesiviemäriin liittyneiltä kiinteistöiltä myös perusmaksua. Perusmaksun suuruudeksi kaavaillaan samankokoista kuin kyseisen kiinteistön talousveden perusmaksu.

Yhtenä perusteena uuteen käytäntöön on tilanne, jossa arvonlisäverotonta jätevesitaksaa olisi korotettava kustannusten kattamiseksi 0,10 - 0,20 euroa. Vesihuollon kustannuksista suurin osa on kiinteitä. Ne aiheutuvat vesihuoltoverkoston rakentamisesta valtuuston määrittämille toiminta-alueille. Vesihuollon palvelujen käytöllä tai käyttäjien lukumäärällä ei ole merkitystä kiinteiden kustannusten kannalta, siksi kiinteitä maksun osia pitääkin lisätä, jotta vesihuoltopalveluiden taksat saadaan paremmin kustannusvastaaviksi. Kulutusperusteisten käyttömaksujen täytyy vesihuoltolani mukaan olla koko toiminta-alueella samat, kun taas kiinteät maksun osat voivat olla eri alueilla perustelluista syistä erisuuruisetkin.

Syitä on: vesihuollon rakentamisesta aiheutuvat poikkeuksellisen suuret kustannukset, ennakoiva kaavoitus esimerkiksi Turun saarille. Siellä poikkeuksellisen suuret kustannukset liittyvät aina viemäröinnin rakentamiseen, jolloin ei ole perusteltua periä korotettua TALOUSVETEEN liittyvää perusmaksua.

Kakolan jätevedenpuhdistamo toimii nyt täydellä kapasiteetillä moitteettomasti. Raision suunnan jätevedetkin ovat tulleet Turkuun viime vuoden loppupuolelta lähtien. Kaikestä päätellen laskemme mereen ihan hyvin puhdistettua jätevettä. Niin kuin laskevat tamperelaisetkin vesistöihin, josta Kokemäenjoki saa alkunsa ja josta Turku ottaa pian juomavetensä.