Suomi suunnannäyttäjänä

Vuonna 2002, ennen kuin yksikään sellutehdas oli sulkenut ovensa, eduskunta siunasi viidennen atomivoimalan. Kun Olkiluodon reaktoria on nyt rakennettu yli kahden vuoden ajan, on käynyt selväksi, että rakennustyössä on tehty virheitä enemmän kuin viisi ! Voimalatyömaan ”avoimien ovien politiikasta” kertoo sekin, että yhteen työmaan nostureista kiipesi taskumatteineen kuusi aktivistia ja kuukuili tornissa usean päivän ajan. Aktivistit protestoivat tuolloin reaktorin rakentamisen ylioptimistista aikataulua ja kustannuksista tinkimistä vastaan.

Kustannusten pitäminen alhaalla ei tietenkään ole onnistunut rakentamisesta vastaavilta yhtiöiltä; aikataulukin on jo pari vuotta myöhässä ja kustannusarvio ylittynyt 70 prosenttia ! Hiljan tuli julkisuuteen dokumentteja, että reaktoria oli pitkään rakennettu tavalla, joka ei olisi hyväksyttävää missään rakennustyössä. Reaktoria oli hitsattu ilman päteviä ohjeita tai työnjohtoa, ja hitsaussaumojen lujuutta testaavia kokeita oli säännöllisesti jätetty tekemättä.

Olkiluodon rakennustöistä vastaava Bouygues- yhtiö rakentaa myös Ranskassa vastaavanlaista ydinreaktoria. Sielläkin on raportoitu rikkomuksista rakennustöissä. Pelottelusta huolimatta jotkut työntekijät vuosivat tietoa ja Ranskan viranomaiset ovat suhtautuneet puutteisiin tiukemmin kuin Suomen säteilyturvakeskus. Ranskan työmaa pysäytettiin kesällä kuukaudeksi toistuvien laiminlyöntien takia. Suomessa rikkomusten on sallittu jatkuvan koko ajan ilman päättäväisiä toimenpiteitä. Jo vuonna 2004 kävi ilmi, että reaktorin paineastia ja höyrystimien valmistus oli aloitettu Japanissa, vaikka laitoksen turvallisuusarviointi oli Suomessa vasta alkanut. Hiljattain julkisuuteen tuli Säteilyturvakeskuksen johtajan vakuuttelut Arevalle (reaktorin toimittaja), että viivästyksiä rakennustöissä ei enää tulisi ja että hänellä oli täysi luottamus Arevan rakentaman ydinreaktorin turvallisuuteen. Tämä tapahtui kaksi päivää sen jälkeen, kun laatuongelmien salailu oli paljastunut.

Ympäristöjärjestöt vaativat nyt rakennustöiden keskeyttämistä ja riippumattoman kansainvälisen tarkastuksen suorittamista Olkiluodossa. Vai pitäisikö maailman suurin ydinreaktori asentaa reaktorirakennukseen, jonka rakenteiden laadusta ei ole varmuutta?

Veikkaan että, että homma jatkuu arvovaltaisessa suojelussa. Herrat hymylevät säteillen ja kättelevät. Tällaisessa tilanteessa yksilö tulee viimeistään tietoiseksi riippuvaisuudestaan yhteiskuntaan. En minä ainakaan koe tätä riippuvuutta myönteisenä etuna, luonnollisena siteenä tai suojelevana voimana, vaan pikemminkin uhkana olemassaololleni. Olen myös alkanut epäillä, että ranskalaisyhtiö tekee atomivoimalan liikevoiton toivossa eikä niinkään sen takia, että se hyödyttäisi suomalaista elämänmenoa. Jotain ironiaa on siinäkin, että Olkiluodosta 70 kilometrin päässä oleva mökkini energia tulee aurinkokeräimistä ja pian myös pienestä tuulivoimalasta.

Inhimillinen kehitys elää yhä ryövärivaihetta. Ympäristö-, sota ja talouskriisit tekevät maailmasta niin epävakaan paikan, että jotkut yksilöt, hyvin nuoretkin, tuntevat välinpitämättömyyttä tai jopa vihamielisyyttä sitä suurta tai pientä ryhmää kohtaan johon he kuuluvat. Kaikki peilataan internetissä. Seuraukset ovat valitettavalla tavalla näkyneet juuri Suomessa. Atomivoimalan rakentamisessa vähintään pitäisi olla edes tunne siitä, että se valmistuu maailman turvallisimpaan valtioon.

Kylmämies