Yritin etsiä etsiä Uudenkaupungin osaamis- ja elinkeino-ohjelmaa nettisivuilta, mutta en osannut. Syy saattoi olla siinäkin, että yksi elin oli vähän kipeäkin. Maakunnan veturi sen sijaan on nyt tehnyt uudistetun ohjelman, jota poliittiset ryhmät pääsivät suuntaamaan. Osaamis-ja elinkeino-ohjelma on nyt siis myös näkemyksellinen.

Ryhmien välisessä sopimuksessa todetaan, että "Turku uusii elinkeinostrategiansa yhdessä yrittäjien, ay- liikkeen, kauppakamarin, korkea- ja ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteisellä ohjelmalla, jonka tavoitteena on monipuolinen yrityselämän säilyminen, uusien työpaikkojen luominen sekä uusien veronmaksajien saaminen kaupunkiin".

Tekstin johtopäätös on tuttua, alueiden välisen kilpailun kovuutta kuvaavaa, mutta sektorin johtoryhmä nosti esille toimintaympäristön muutostrendejä.

- Valmistavaa teollisuutta koskeva rakennemuutos jatkuu.Uudet kasvualat syntyvät usein nykyisten toimialojen rajapintoihin

- Vain huippuosaamiseen ja koulutukseen panostamalla voidaan pitää yllä etumatkaa edullisten työvoimakustannusten maihin

- Palvelualojen ja pienten yritysten suhteellinen osuus työllistäjänä kasvaa edelleen

- Työelämä edellyttää nuorilta uudenlaisia taitoja ja monipuolisempaa osaamista yli nykyisten koulutusrajojen

- Alueen nopeasti heikkenevä huoltosuhde edellyttää kansainvälistymistä ja maassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä

- Ulkomaalaistaustaustaisen väestön suhteellisesti suuri määrä on nyt haaste, mutta tulevaisuudessa mahdollisuus

- Tekijänoikeustalous ja luovan talouden osaaminen korostuvat

 

On täysin selvää, että oppimisen rooli tulee tulevaisuudessa korostumaan, erityisesti aikuiskoulutuksen merkitys korostuu. Koulutus on siis maakuntamme kaupunkien kasvun ja elinvoiman kannalta kriittistä, sillä se on myös tärkein yksittäinen syy muuttaa kaupunkiin. Työnantajanodotukset työntekijöiden taidoista ovat myös jatkuvan "rakennemuutoksen" kourissa. Tulevaisuudessa painottuvat moniosaaminen, ongelmanratkaisukyvyt sekä tiimityöskentely monikulttuurisessa työyhteisössä.

Uskon, että monikulttuurinen kouluyhteisö on pian Uudessakaupungissakin.