TURUN HALLINTO-OIKEUS TIEDOTTAA 12.1.2010

Hallinto-oikeus kumosi Turun seudun pohjavesihankkeen imeytysaltaille myönnetyn toimenpideluvan

Turun hallinto-oikeus kumosi Turun seudun pohjavesihankkeeseen sisältyvien imeytysaltaiden rakentamiseen myönnetyn toimenpideluvan. Kyse on yli 300 hehtaarin kokoisesta rakennuspaikasta, jolla ei ole yksityiskohtaista kaavaa. Hallinto-oikeuden mukaan kyseessä on rakentaminen, joka ympäristövaikutusten laajuuden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Toimenpidelupaa ei olisi tullut myöntää ennen kuin rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistu. Rakennustarkastajan ja ympäristölautakunnan päätökset olivat lainvastaisia.

Loimaan rakennustarkastaja myönsi Turun Seudun Vesi Oy:lle toimenpideluvan imeytysaltaiden rakentamiseen kesäkuussa 2009. Loimaan ympäristölautakunta pysytti päätöksen toimenpideluvan myöntämisestä syyskuussa. Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Alue kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen ja on arvokasta harjualuetta.

Päätöksestä hallinto-oikeuteen valitti neljä naapuria sekä Turun Seudun Vesi Oy. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.