Kuntien- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain eli ns. PARAS- lain  perusteella on Turun kaupunkiseudulla selvitetty vesihuollon yhteistyön syventämisen mahdollisuutta. Selvitystyössä on PARAS- kuntien  lisäksi ollut mukana seudullisten laitosyhtiöiden Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n muut osakaskunnat.

Monien tutkimusten ja laadukkaitten konsulltien asiantuntemuksella ollaan päätymässä siihen, että seudullisella vesihuoltoyhtiöllä on saavutettavissa eniten toiminnallisia hyötyjä. Mallilla tarkoitetaan, että kuntien vesihuoltolaitoksista perustettaisiin seudullinen yhtiö, joka omistaisi, hallinnoisi ja operoisi kuntien vesihuolto-omaisuutta sekä hoitaisi asiakassuhteet. Yhtiön toiminnan käynnistämisen jälkeen tultaisiin tarkastelemaan erikseen aiemmin perustettujen laitosyhtiöiden (Turun Seudun Vesi Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy) asemaa vesihuoltokokonaisuudessa. Vimemainittuihin yhtiöihin kuuluu jo valtaosa Turun ympäryskunnista.

Asioita aika läheltä seuravaana arvelen, että monivaiheinen työ saadaan päätökseen tämän vaalikauden aikana. Jo nyt on osoitettu kiinnostusta muista kunnista niin paljon, että ollaan lähellä maan suurinta vesihuoltoyhteistyötä.

Kaikilla kunnilla on vesihuolto-omaisuutta, mikä on arvioitava kukin erikseen. Kun nyt mitä ilmeisimmin päädytään yhtiömallliin, on yhdessä sovittava, millä tavoin omaisuus arvotetaan ja miten tuotto sekä omistusosuudet määritetään.

Itse olin aikaisemmin sitä mieltä, että Turun ei pitäisi suurimpana lähteä yhtöön mukaan. Tutustumiset Hämeenlinnan ja Kotkan monivuotisiin kokemuksiin sai kantani muuttumaan.

Hämeenlinnassa teki vaikutuksen osakeyhtiön kunnallinen hallinnointi. Hyvässä hengessä oli toimittu jo vuosikausia.

 
P.S
 
(Turun Seudun Vesi Oy on Kaarinan, Liedon, Länsi-Turunmaan, Naantalin, Paimion, Raision ja Turun omistama osakeyhtiö, joka hankkii ja toimittaa vettä Turun seudulle. Turun Seudun Vesi Oy on veden tukkutoimittaja. Osakaskunnat hoitavat veden jakelun kuluttajille. Tällä hetkellä yhtiö toimittaa pohjavettä Virttaankankaalta ja Oripäänkankaalta Kaarinan ja Paimion kaupunkeihin sekä Liedon kuntaan.

Turun Seudun Vesi Oy omistaa, suunnittelee ja rakennuttaa vedenhankinta-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelulaitoksia. Turun seudun tekopohjavesihanke on yhtiön toteuttama ratkaisu Turun seudun vesihuollon turvaamiseksi.)