Soijantuotantoa ei ole perusteltua lopettaa, vaan se pitää saada kestävämmälle pohjalle. Soijatuotannon ennustetaan yhä kasvavan tulevaisuudessa. Siksi WWF pitää ensiarvoisen tärkeänä, että tuotanto tapahtuu vastuullisesti. WWF kuuluukin Vastuullisen soijantuotannon yhdistykseen (Round Table on Responsible Soy Association, RTRS), joka on määrittänyt, kuinka soijaa tulee tuottaa niin, että kielteiset vaikutukset estetään. Yhdistykseen kuuluu soijantuottajia, jalostajia, rahoittajia ja jälleenmyyjiä sekä kansalaisjärjestöjä. Soijantuotannon tulee yhdistyksen mukaan olla paitsi ympäristön kannalta kestävää, myös sosiaalisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa. RTRS:n soijanviljelyohjeistus perustuu jo markkinoilla oleviin Baselin vastuullisuuskriteereihin.

Mitä sinä voit tehdä:

  • Lisää kasvisten syöntiä lihan kustannuksella.
  • Kysy lihantuottajalta eläimille syötetyn rehun laatua. Pyydä häntä siirtymään vastuullisesti tuotetun soijan tai korvaavien valkuaiskasvien käyttöön.
  • Soijan syöntiä ei tarvitse lopettaa sillä sen viljely on tärkeä osa monen kehittyvän maan taloutta ja tärkeä työllistäjä. Vain murto-osa käytetään ihmisravinto