Tuli käytyä luottamusmiehen ominaisuudessa Kuntaliitossa ja Kotkan seudun vesiyhtiössä, Kymen vesi Oy:ssä, johon kuuluu Kotka, Pyhtää ja Miehikkälä - ainakin toistaiseksi. On ilmeisesti vain ajan kysymys milloin Haminan kaupunki tulee mukaan yhteistyöhön. Ei siellä turhaan käyty. Luentoa ja seminaaria osakeyhtiön toimivuudesta tuli tuutin täydeltä. Kiitos vaan Kuntaliiton ja Kymen Vesi Oy:n osaaville ihmisille.

 

Turun seutu ja miksei Uudenkaupungin seutukin on monin tavoin isojen haasteiden edessä, jotta elinvoimaisuus ja alueiden kilpailukyky näiltäkin osin (vesi ja jätevesihuolto) paranisi. Kuntalaisten arjen hyvinvointi on turvattava kehittämällä entistä käyttäjälähtöisempiä ja innovatiivisempia palveluratkaisuja. Se on sitä palvelurakenteen muutosta. Tutustumiskohteemme olivat kaikki valinneet vesi- ja jätevesiratkaisujen toteuttamiseksi osakeyhtiömallin, vaikka yhtiömuodon läpinäkymättömyyttä paljon parjataan. No, onhan yhtiössä salassa pidettäviä asioita, mutta myös yhtiöjärjestyksiin on tehty ns. sementoituja ratkaisuja. Yhtiöiden osakkeita voivat omistaa vain kunnat ! Osakkeiden luovutus ja myynti laadittavien sopimusten ulkopuolisille tahoille on mahdollista vain kaikkien osakkaiden ennalta antamaa kirjallista suostumusta vastaan. Omistusmuutokset on hyväksyttävä yhtiö- tai yhtymäkokouksessa ja ne voidaan kuntien omissa johtosäännöissä alistaa valtuuston hyväksynnälle. Tällä menettelyllä pitäisi kaikki kunnan osakeyhtiöt turvata.

 

Seudullinen vesihuoltoyhtiö on täyden palvelun vesihuoltolaitos, jossa vedenhankinta-, jakelu-, jätevesien viemäröinti ja puhdistus sekä niihin liittyvät asiakaspalvelutoiminnot on samassa yhtiössä. Turussa tuo keskittäminen tarkoittaisi, että siihen liitettäisiin myös Turun Seudun Vesi ja Turun Seudun Puhdistamo Oy. Samalla uusi yhtiö omistaisi laitokset ja verkostot. Tämä malli on käytössä ainakin Kotkan ja Hämeenlinnan seudulla.

 

Mutta…tämän toteutumiseen en kuitenkaan usko, koska meillä on jo ympäryskuntien kanssa valmiita yhtiöitä. Parhaat mahdollisuudet Turun seudulla on konsernirakenteeseen perustuva malli, jossa TSV ja TSP liitetään samaan konserniin, jolloin erilainen omistuspohja mahdollistuu.

 

Totean tässä vaiheessa, että palaan asiaan tuonnempana. Ehkä syyskuun puolella kuulemme Turun valtuustossa kitkeriä puheenvuoroja, joissa puolustetaan liikelaitoskuntayhtymää tai seudullista operointiyhtiötä, jolloin omaisuusmassa jäisi mukana oleviin kuntiin. Yksi asia kuitenkin on varma : helppoa ei tule olemaan, jos mukana on lähes 10 kuntaa, ja jokainen arvostaa vesilaitostaan korkealle.