Turun kaupungin ympäristösektori on aloittanut historiansa suurimpiin kuuluvan rakennemuutoksen. Vuoden 2009 alussa aloitti yhdeksän liikelaitosta, jonka jälkeen on tarkoitus edetä Paras- prosessin mukaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime syksynä omistajapolitiikka 2009 - 2013 asiakirjan, jonka vaativin operaatio on liikelaitosten yhtiöittämisen valmistelu. Tuottajayhtiöt joutuvat ajan myötä kilpailemaan vapailla markkinoilla, joten tehokkuus ja elinvoimaisuus ovat elinehto, joskin se on elinehto myös kuntalaisten, veronmaksajien kannalta. Tähtäin on myös omistajapohjan laajennuksissa eli ylikunnallisessa yhteistyössä.

 

Alussa yhtiöt toimivat ns. In-house yhtiöinä, jolloin tilaajaliikelaitosten toiminta (joita ei tässä vaiheessa yhtiöitetä) on keskeinen tuottajaliikelaitosten kehittämiseen vaikuttava tekijä. Myös tilaajaliikelaitoksien (Kiinteistö- ja Tilaliikelaitos) toimintaa kehitetään seudullinen näkökulma ja yhteistyömahdollisuudet huomioiden. Kun tuottajaliikelaitokset on yhtiöitetty, niiden liikevaihdon uskotaan tulevan pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti kaupungin ulkopuolelta.

 

Kehittämistyö jakautuu liikelaitoskohtaisiin, yhteistyössä liikelaitosten välillä tehtäviin ja yhteistyössä keskushallinnon kanssa toteutettaviin toimiin. Toiminnan pääarkkitehtinä on apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, jonka tehtävää ei kukaan pidä helppona.

 

Satamaliikelaitoksen yhtiöittäminen valmistellaan vuoden 2010 aikana. Vesiliikelaitoksesta on tavoitteena muodostaa kuntien omistama vesihuoltoyhtiö, joka operoi vesihuoltoa ja hallitsee verkosto-omaisuutta. Ellei vesiyhtiö toteudu seudullisena, se jatkaa Turussa toimintaansa liikelaitoksena. Kiinteistöpalvelu-, Viher-, Talotoimi – ja kunnallistekniikkaliikelaitoksen yhtiöittäminen valmistellaan myös vuoden 2010 aikana. Jätteenpolttoliikelaitoksen toiminnasta luovutaan vuoden 2010 aikana, jos ympäristölupa sen mahdollistaa. Näillä näkymin laitos myydään Turku Energia Oy:lle, joka niin ikään on Turun omistama yhtiö.

 

Erilaisissa seminaareissa on korostettu, että kyse on koko maata koskettavasta tuottavuuden kehittämisestä, jolle talouskasvumme rakentuu. Paluuta entiseen ei ole, mutta prosessi tulee olemaan raskas ja monivaiheinen. Turussa pääperiaatteet on hyväksytty poliittisten ryhmien välillä.

On todennäköistä, että satama toimisi jo ensi vuonna osakeyhtiönä, mutta muilta osin prosessi kestää todennäköisesti tämän vaalikauden loppuun saakka.