Sademetsien pelastamiseen ei ole olemassa yhtä ja ainoaa keinoa, siksi Amazonkamppanjan koordinaattori Paulo Adario yhdessä muun tiimin kanssa valmistelee nyt selvitystä siitä, miten kansainvälisten suuryritysten liha- ja nahkatuotteet linkittyvät Amazonin sademetsiä tuhoavaan karjankasvatukseen. Moottorisahat ja puskutraktorit raivaavat puita laidunten tieltä hurjalla vauhdilla ja karjateollisuudesta on tullut yksi pahimmista sademetsän tuhoajista alueella. Creenpeacen väki tarvitsee konkreettisia todisteita saadakseen yritykset kantamaan vastuunsa ja lopettamaan sademetsää tuhoavien tuotteiden ostamisen.

Kollegat Pohjoismaissa puolestaan kampanjoivat tahollaan, jotta EU kieltäisi laittomasti hakatun puun kaupan ja että sademetsien suojelu sisällytettäisiin osaksi joulukuussa pidettävän Kööppenhaminan ilmastohuippukokouksen sopimusta. Mutta lisää resurrseja työn njatkamiseen tarvitaan kaiken aikaa !

Tiedän, että Amazonia- tiimi on motivoitunut haastavista ja usein vaarallisistakin työolosuhteista huolimatta. Monet asuvat kuukausia kaukana perheistään ja tuttavistaan, jotka tukevat tiimin määrätietoisia ponnistuksia sademetsien pelastamiseksi.