EN OLE  HARRASTANUT TÄMÄN TAPAISTA KOPIOINTIA, MUTTA JOS TÄSTÄ SUKEUTUU KESKUSTELUA, SIIHEN SAATTAISI VAIKKA OSALLISTUA.

Usein kuulee kerrottavan suomalaisen kirkon heikosta uskonnollisten palveluiden tasosta ja kirkon toiminnan vanhanaikaisuudesta. Kritiikkiin voi yhtyä, sillä kirkosta on vuoden 1965 jälkeen jokaisena vuotena eronnut enemmän ihmisiä kuin sinne on liittynyt.

Ongelma ei kuitenkaan ole vain vanhoillisissa papeissa, kuten moni saattaisi ajatella. Yhteiskuntatieteilijä Gary Becker voitti nimittäin Nobel-palkinnon keksittyään ratkaisun monia länsimaisia kirkkoja vaivaavaan jäsenkadon ongelmaan. Hän tuli lopputulokseen, että uskonto on palvelu kuten kaikki muutkin. Jos palvelua tuotetaan julkisesti rahoitetulla monopolilla, näkyy palvelussa julkisen sektorin perinteiset ongelmat. Jähmeys, yksipuolisuus, vanhoillisuus ja tehottomuus ovat muutamia näistä. Tämä näkyy esimerkiksi kirkkorakennusten jatkuvana "vajaakäyttönä", kun ihmisillä on vain vähän mielenkiintoa saapua paikalle.

Esimerkiksi Ranskassa on erotettu kirkko valtiosta, ja uskonnolliset yhdyskunnat tarjoavat vapaassa markkinataloudessa kuka minkäkinlaisia palveluita. Valinnanvaraa ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja riittää, niin hartaampaa kuin railakkaampaakin jumalanpalvelusta haluaville. Valtionkirkko ei siten ainoastaan loukkaa ei-kristittyjen perusoikeuksia ja sananvapautta, vaan valtion ja kirkon erottaminen olisi perusteltua myös uskovaisten itsensä takia. Tällöin hekin saisivat itselleen paremmin sopivaa palvelua.

Muiden kuin ev.lut. kirkon jäsenien oikeuksia luokataan siten, että kirkko saa valtiolta yli sata miljoonaa euroa vuodessa veronmaksajien rahaa. Tätä kutsutaan "kirkon osuudeksi yhteisöveron tuotosta" ikään kuin olisi jokin kiveenhakattu pyhä laki, että tietty prosentuaalinen osa yhteisöveron tuotosta pitää antaa kirkolle.

Verotulojen osuus seurakuntien kaikista tuloista on noin 80 prosenttia. Vuonna 2007 verotulot olivat yhteensä 923 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 valtion osuus yhteisöveron eli yritysveron tuotosta on 76,22 prosenttia, kuntien 22,03 prosenttia ja seurakuntien 1,75 prosenttia. Valtion talousarvion mukaan valtion osuus yritystuloverosta on 5500 milj. euroa vuonna 2008. Tällöin valtionkirkolle jaetaan yhteisöveron tuotoista 126 miljoonaa euroa

Tätä ei kuitenkaan ole merkitty valtion budjettiin nimellä "kirkon osuus yhteisöveron tuotosta", koska kyseessä on nimenomaan suoraan kirkolle menevä vero, joka ei siksi ole mukana valtion budjetissa, aivan kuten kirkollisverokaan ei ole valtion budjetissa. Se, että tätä 126 miljoonan euron summaa ei valtion budjetista löydy, eikä sitä kutsuta nimellä "valtion subventio ev.lut. kirkolle", ei poista sitä tosiasiaa, että kyseessä on nimenomaan valtion ev.lut. kirkolle antama subventio, joka tulee nimenomaan veronmaksajien kukkarosta.

Lisäksi valtio hoitaa kirkollisveron perimisen kirkkoon kuuluvilta ihmisiltä kirkon itsensä puolesta, mistä kirkko tietysti hyötyy. Valtio siis pönkittää kirkkoa ikään kuin piilottamalla kirkon jäsenmaksun eli ns. kirkollisveron osaksi tuloverotusta. Tällöin kirkon jäsenet eivät selvästi näe, kuinka paljon kirkollisveroa he todella maksavat. Jos he tajuaisivat, ihmiset todennäköisesti eroaisivat kirkosta sankoin joukoin. Jos kirkko ei voisi periä kirkollisveroa valtion avulla tuloverojärjestelmän kautta, vaan kirkko joutuisi itse lähettämään kerran vuodessa jäsenmaksun tililllepanolomakkeen kotiin jokaiselle kirkon jäsenelle, kirkon jäsenmäärä tippuisi huomattavasti nykyisestä.