Kehitysapua tulisi antaa vain kohdemaan omilla kulttuurin ja perinteiden ehdoilla ja sopeutettava maan olosuhteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että avun on oltava ekologisen arvostelun kestävää!! Se voi tarkoittaa vain (usein miten) asiantuntijan lähettämistä paikanapäälle!

Kehitysavun on rakennuttava ihmisten tasa-arvolle, luonnonvaroja säästävälle käytölle ja pehmeälle teknologialle. Se tarkoittaa esim. opetus-, rokotusohjelmat-, juomaveden hankinta ja metsityksen - kaltaisia asioita. Kehityneen länsimaisen teknologian tyrkyttäminen sitävastoin vain lisää ongelmia!

Edellä olevaan näkymään voisi todeta, että kehitysmäärärahoja voisi laskea huomattavasti. Mielestäni yli puolella entisestä.

Tähän saakka Suomi on "pekkaristen" kaltaisten klovnien avulla vain jakanut käteistä rahaa ties minne. Erilaisille heimopäälliköille ainakin, jotka lähettävät perheensä Pariisiin muotiostoksille !!

Ehkä en oikein usko poliittisiin puoluesiimme ? Uskotko sinä?