1.      Kaupungin toimielinten toimivallanjako sekä yhtiöiden jako strategisiin ja operatiivisiin yhtiöihin

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy koko kaupunkikonsernin tavoitteet talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä. Kaupunkikonsernia johtaa ja ohjaa kaupunginhallitus. 

 

Konsernijaoston tehtävänä on valvoa ja ohjata tämän ohjeen mukaisesti, että tytäryhteisöt ja liikelaitokset toimivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Jaosto valvoo myös sitä, että näiden yhteisöjen toimintapolitiikat ovat kaupungin päämäärien mukaiset.

 

Konsernijaosto valmistelee tämän ohjeen mukaisesti strategisten yhteisöjen hallintoelinten jäsenten nimeämisen ja toimii hallitusten strategisten yhtiöiden nimitysvaliokuntana. Konsernijaosto voi nimetä myös erillisen nimitysvaliokunnan, mikäli yhteisön omistuspohja tai muu syy tätä edellyttää.

 

Konsernijaosto ohjaa tytäryhtiöiden toimintaa ja valvoo osakkuusyhtiöitä. Strategisissa yhteisöissä yhteiskuntapoliittisilla näkemyksillä on merkittävä rooli yhteisön ohjauksessa ja päätöksenteossa.

 

Muut yhtiöt, eli operatiiviset yhteisöt, toteuttavat omistajan yhtiölle antamaa rajattua tehtävää ja niiden tavoitteena on hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja taloudellisesti kaupunginjohtajan ja liikelaitosten johtokuntien alaisuudessa.   

 

Strategisia yhtiöitä ja säätiöitä ovat:

Asuntoliiketoiminta

-        TVT Asunnot Oy

-        Kiinteistö Oy Lehtolaakso

-        Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy

-        Turun Ylioppilaskyläsäätiö

 

Monopoliluonteinen toiminta

-        Turun Seudun jätehuolto Oy (osakkuusyhtiö)

-        Turun Seudun puhdistamo Oy

-        Turun Seudun Vesi Oy

 

Energialiiketoiminta

-        Turku Energia Oy tytäryhtiöineen

 

Elinkeinopoliittiset yhtiöt

-        Turku Science Park Oy

-        Pilot Turku Oy

-        Koneteknologiakeskus Turku Oy

-        Turku Touring O

Muu toiminta:

-        Forum Marinum säätiö

-        Aikuiskoulutussäätiö

-        Turku 2011 säätiö

-        Turun kaupunkiliikenne Oy

-        Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli