Metsähallitus hallinnoi 12,4 miljoonaa hehtaaria valtion metsiä ja vesiä. Se merkitsee lähes 1/3 maamme pinta-alasta. Se hoitaa valtion talousmetsiä ja markkinoi puuta puunjalostusteollisuudelle ja käy kauppaa luonnonvaroilla, mutta ylläpitää suojelualueiden verkkoa ja tuottaa palveluja virkistyskäyttäjille.

Nyt on vedottu EU:n kilpailulainsäädäntöön, että valtion liikelaitokset on lakkautettva ja yhteinen kansallisomaisuutemme on siirrettävä liiketoiminnan piiriin, uskoo Suomen luonnonsuojeluliitto. Näyttää pahalta, uskon minäkin. Varsinkin kun todetaan, että valtion liikelaitokset vääristävät kilpailua markkinoilla konkurssisuojansa ja verohelpotuksensa perusteella.

Työryhmät hääräävät tietysti jo täysillä ja esitystä todennäköisesti osakeyhtiön puolesta odotetaan jo tänä syksynä. Se merkitsisi hallintouudistusta vuonna 2011.Tärkeä kysymys kuuluu: siirtyykö maaomistus osakeyhtiön nimiin ? Itse pelkään näin massiivisessa muutoksessa luonnonsuojelun tason laskemista. Luontotyyppien ja lajien väheneminen on ollut iso ongelma muutenkin.

Uudenkaupungin kalastuspuistoneuvotteluille tämä ehkä tulee otolliseen aikaan. Maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan budjetista ilmenevä 100 000 hehtaarin suurusiten vesialueiden siirto Metsähallituksen Luontopalveluista liiketoiminnan piiriin antaa jonkinmoista esimakua.

Nyt  meni tärkeitä kalojen kutualueita Pohjanlahden matalikolla. Tilalle saadaan tuulimyllyjä.