TSV Oy:n tekopohjavesihankkeen olennaiset seikat 19.4.2010:

 

 

A. Lupatekniset seikat:

 

- EU on antanut lukuisia uusia alan direktiivejä kymmenessä vuodessa

- TSV Oy:n luvat ovat olleet kovasti viranomaisten vastatuulessa viime aikoina:

1. Virttaan Osayleiskaava on kumottu 29.12.2009 Turun hao:ssa.

2. Altaiden toimenpidelupa on kumottu 12.1.2010 Turun hao:ssa.

3. Ympäristöluvan (30.12.2005) lupamääräys nro 3 rajoittaa imeytyksiä suuresti. (Ei saa pelkästään sadetuksella imeyttää – ja altaita ei ole!)

4. Osa luvista jopa vielä saamatta (koeimeytyslupa E-S AVI:sta)

5. Useista luvista on valituksia eri oikeusasteissa.

 

- Huittisten kaupunginvaltuusto kielsi kemiallisen vedenpuhdistuksen 24.6.2004.

- Loimaa ei myönnä poikkeuslupaa ( = suunnittelutarveratkaisua imeytysaltaille).

 

B. Ekologiset seikat:

 

1. Takkulan ”kemiallinen tehostus” ei ole toimivaksi saatava prosessi.

2. Takkulan ”kemiallinen tehostus” tuhoaa Loimijoen alajuoksun saasteillaan.

3. Takkulan ”kemiallisen tehostuksen” erotuslietteet tulevat hyvin kalliiksi TSV Oy:lle hoitaa, vaikka prosessi edes toimisi.

4. Vedenimeytys Virttaankankaalle on vastoin useita EU-direktiivejä.

5. Vedenimeytys Virttaankankaalle tuhoaa alueen puhtaan pohjaveden.

6. Vedenimeytys Virttaankankaalle tuhoaa Arvokkaan harjualueen (Ah).

7. Virttaankankaan ennallistaminen on hyvin suuri ja kallis työ TSV Oy:lle.

 

C. Taloudelliset seikat:

 

1. Hanke on jo nyt äärimmäisen kallis kaikkine virheratkaisuineen Osakaskuntien asukkaille seuraavien 30 vuoden aikana ylikorkeitten talousvesitaksojen takia.

2. Jokainen viivästysvuorokausi maksaa 20000 euroa TSV Oy:lle.

 

D. Ainoa mahdollinen järkevä ratkaisu:

 

- Hanke lopetetaan tekopohjavesihankkeena mahdollisimman pian ja muutetaan pintavesihankkeeksi, jossa Kokemäenjoen vesi puhdistetaan kokonaan Halisten laitoksella. Lieteongelman hoitaa Turun jätevedenpuhdistamo, kuten tähänkin saakka.

 

- Suurimpana osakaskuntana (70 % äänivallasta) Turku näyttää mallia ja muut seuraavat perässä.