Näyttää olevan syntymässä uusi vihreä vaihtoehtoetoliike poliittiselle Vihreälle Liitolle. Tuskin uusi liike poliittisesti nousee, mutta panee ajattelemaan! Kaikkia vihreitä on joskus yhdistänyt syvä huoli maailman ekologisesta tilasta. Vihreä Ideologia on erottunut siitä totunnaisesta taloudellista hyvinvointia ja materialistista elintasoa arvostavasta  ajattelutavasta, jonka muunnelmia ovat kaikki muut puolueet äärioikealta äärivasemmalle.

Politiikassa nyt vaikuttavat vihreät koetaan "pelkiksi sosiaalidemokraateiksi", jotka siunaavat talouskasvun mukisematta. Kuitenkin oikeiden vihreiden tavoitteiden lähtökohtana on ollut ihminen luonnon osana, ihmisen talouden saattaminen luonnontalouden kanssa sopusointuun.

Tavoitteena on on ollut talousjärjestelmä, joka mahdollistaisi myös tulevien sukupolvien elämän.  Voisin kuvitella uuden uuden liikkeen ajattelutavan tarkoittavan, että muuttoliikettä käännetään takaisin maaseudulle, siirrytään luonnonmukaiseen viljelyyn ja luovutaan tehometsäntaloudesta. Ilman, veden ja muun ympäristön suojeluun kiinnitetään erityinen huomio. Globaalilla tasolla ajattelutapa merkitsisi myös sitä, että väkiluku käännetään pysyvään laskuun.

Jos saisin itse vielä lisätä uuden liikkeen politiikaan : painottaisin opetuksessa lahjakkuuden, luovuuden ja tunne-elämän kehittämistä korostaen luonnon kunnioitusta, lähimmäisen rakkautta, elämäntaitoa ja etiikkaa.Jos vihreysa on sitä mitä luulen, se on myös kulttuuriharrastusten kehittämistä!

Valtion ja kirkon voisi myös erottaa toisistaan, tosin yhteistyökumppaniksi kirkko voisi ihan hyvin jäädä.

On helppo uskoa, että näihin tavoitteisiinei ei taida äkkiä päästä parlamentaarisiin keinoin