Nyt se tuli jo eduskuntaan ja on muotoutumassa kokonaisuudeksi. Vanha jätellain pitäisi selkiintyä ja uusi EU- dirketiivi saatetaan voimaan kansallisesti. EU- direktiivissä keskeisenä elementtinä on niin kutsuttu jätehierarkia, jossa ensisijaiseti on ehkäistävä jätteen syntymistä, toisena on syntyneen jätteen tehokas kierrätys ja vihonviimeisenä ratkaisuna on jätteen päätyminen kaatopaikalle. Toteutuuko direktiivin "henki"  kansallisissa puitteissa, jää nähtäväksi.

Suurin muutos on jätteen tuottajavastuun laajentuminen ja pyrkimistä jätteen synnyn ehkäisyyn. Esimerkiksi vastuu kuluttajan pakkausjätteistä siirtyy täysin tuottajien vastuulle. Aiemmin se oli osittain kuntien kontolla.

Kaikki eivät usko uuden, sinänsä hyvän ratkaisun johdonmukaisuuteen. Ainakin Luonnonsuojeluliitossa ollaan sitä mieltä, että laki ei lopeta jätteen syntyyn ja käyttöön liittyvää tuhlausta. Heidän mielestään näillä näkymin jätteiden synnyn ehkäisyyn ei tulla asettamaan numeerisia tavoitteita, mikä sitten johtaa myös siihen ettei tavoitetta voida kunnolla sanktioida. Eli selkeiden tavoitteiden ja rangaistusten puute ovat suurimmat syyt siihen ettei tavoite toteudu myöskään uudessa jätelaissa NÄILTÄ näkymin. Mahtaako asia korjaantua enää eduskunnassa ? Luonnonsuojeluliitolla on ainakin uskottava keinovalikoima asian korjaamiseksi.

Ympäristöyritysten liitto syyttää lakiehdotusta kierrättämisen ehkäisemisestä ja luonnonvarojen tuhlaamisesta. Uudessa laissa KUNTIEN jäteyrityksillä olisi laajat yksinoikeudet kotitalouksien, oppilaitosten ja terveydenhullon jätteisiin. Riskinä on, että nämä päätyvät pitkälti suoraan kaatopaikoille kunnallisten yhtiöiden saadessa korvauksensa jätetonnien mukaan. YYL:llä on sikäli oma lehmä tässä ojassa, että yksityisillä yrityksillä olisi tehokkaita lajittelumenetelmiä, joiden avulla jopa 90 % yhdyskuntien jätteestä olisi hyödynnettävissä. Lainsääsdäntö uhkaa heidän mukaansa estää niiden toiminnan.

Taitaakin olla vaan hyvä, että koko lakipaketti olisi vielä levällään. Mutta se onkin asetus, kaikki muu on tehty kiireellä. Kunhan ei tulisi samanlaista "sutta" kuin haja-asutusalueiden jätevesien johtamisesta.